Vítejte na stránkách

Dětské skupiny v Domečku v Libovici

Naším cílem je nabídnout péči o dítě rodičům, kteří plánují návrat do práce nebo pracují, a rádi by své děti umístili do menšího kolektivu 12 dětí v rodinném prostředí blízko přírody. Pracujeme formou individuálního přístupu k dítěti. Po vzoru Marie Montessori. 

zpátky ke kořenům

díky prvkům lesní školky

icon-food.png

Stravování

a principům M. Montessori

Jeden z principů je věkově smíšená skupina dětí. Dítě je tvůrce svého světa, má svobodnou volbu a možnost celostního učení. Pracuje s pochvalou i s chybou, dělenou odpovědností a u starších dětí pracujeme i s trojstupňovou výukou.

Proč dětská skupina v Libovici?

V dětské skupině je možný individuální přístup k dítěti, díky většímu počtu pečujících osob než je například ve školce. Socializace dětí ve vrstevnické skupině probíhá rychleji a lépe. Další z výhod je flexibilní docházka vhodná jak pro dítě a jeho tempo adaptace, tak pro rodiče a jejich pracovní dobu. Všechny tyto výhody doplněné o rodinné a přijímající prostředí, krásu slunečné zahrady a dobrosrdečnost našich tet, tvoří bezpečný prostor pro rozvoj vašeho dítěte.

Zpětná vazba je pro nás důležitá!

Od rodičů i dětí.

kontakt