Jak u nás vypadají dny?

Týdenní rozvrh

mom-and-little-daughter-drawing-a-colorful-SBW34E5.jpg
7:00 - 8:30

Příchod dětí a volné hry

Návrh bez názvu-11
8:30 - 9:10

Ranní kruh – přivítání ranním rituálem říkankami, cvičením a písničkou

playground-yard-superhero-freedom-child-boy-PLBKY9H.jpg
9:10 - 9:45

Hygiena a svačina

play-pretend-car-sibling-playground-concept-PKLH8XR.jpg
9:45 - 11:00

Výukové programy. Pobyt venku nebo v denní místnosti

the-girl-on-the-playground-RG26Q4V.jpg
11:00 -12:00

Hygiena a oběd

mother-PF93RNE.jpg
12:00 - 13:45

Odpočinek – čtení pohádky, spánek, nebo relaxační aktivity

little-girl-drawing-in-pre-school-HQEMYWC.jpg
13:45 - 14:30

Svačina

mom-and-little-daughter-drawing-a-colorful-QUR5J8Z.jpg
14:30 -15:30

Výukové programy nebo volné hry

Výukové programy pro děti

Aby dítě mohlo rozvíjet svůj potenciál a být co nejvíce spontánní, nabízíme dětem během pobytu v dětské skupině širokou škálu výukových programů. Angličtinu při tvoření nebo hraní her. Při celostním učení pak hudbu, zpěv nebo tanec. Děti mají k dispozici maňáskové divadlo kde se dítě učí hrát role, tak jako v běžném životě, tím rozvíjí své sociální dovednosti. A v neposlední řadě co nejčastější pobyt v přírodě a s tím spojené poznávání světa.

Angličtina
hudba a zpěv
Pobyt v přírodě
maňáskové divadlo
kontakt